Planbit
Planbit Open!

지금 가입하시면 특별한 혜택이 주어집니다.

 • ADMT

  0
  0

  0(0.00%)

 • BTC

  0
  0

  0(0.00%)

 • ETH

  0
  0

  0(0.00%)

 • BCH

  0
  0

  0(0.00%)

 • XRP

  0
  0

  0(0.00%)

 • QTUM

  0
  0

  0(0.00%)

 • BTG

  0
  0

  0(0.00%)

 • DASH

  0
  0

  0(0.00%)

 • LTC

  0
  0

  0(0.00%)

 • SGC

  0
  0

  0(0.00%)

 • SECRET

  0
  0

  0(0.00%)

 • HDAC

  0
  0

  0(0.00%)

 • VSTC

  0
  0

  0(0.00%)

 • BSV

  0
  0

  0(0.00%)

 • TRX

  0
  0

  0(0.00%)

 • XLM

  0
  0

  0(0.00%)

 • WAVES

  0
  0

  0(0.00%)

 • POLY

  0
  0

  0(0.00%)

 • OMG

  0
  0

  0(0.00%)

 • MITH

  0
  0

  0(0.00%)

 • ICX

  0
  0

  0(0.00%)

 • XEM

  0
  0

  0(0.00%)

고객님의 자산을 투명하고 안전하게 지키기 위한 시스템
 • 금융보안

  국내 금융 보안 적용

 • 자산분리

  회원 자산과 거래소
  자산 분리

 • 2-Factor 인증

  구글 OTP, KYC 
  인증을 통한 2-Factor